สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดี

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
2 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย
13 การจัดทำและบริหารสัญญา
14 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
15 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
16 ข้อบังคับว่าด้วยการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
17 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา

b12a6 – พนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดี

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *