สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติ

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
7 การสุ่มตัวอย่าง
8 การประมวลผลข้อมูล
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
11 ความรู้ด้านสถิติ
12 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
13 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
14 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
15 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
16 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
17 ถาม ตอบ ระเบียบวิธีสถิติ
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น

แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *