สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
3 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
4 หลักการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
5 ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS
6 การคำนวณโครงข่ายและวงรอบ
7 การฉายภาพแผนที่และระบบพิกัด UTM
8 มาตรฐานการรังวัดภาคพื้นดิน
9 การสำรวจวงรอบ
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน
11 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
12 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
13 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
14 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
15 สอบข้อเขียนวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

b2a9 – วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *