สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
10 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 3
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *