สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
3 พระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ข้อสอบ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
6 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
7 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
11 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
12 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
15 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
17 แนวข้อสอบเก่ากรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา

b11a2 – เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *