สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
2 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
3 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
7 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2558
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
9 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
11 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
13 แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
14 ถาม-ตอบ แรงงานนอกระบบ การคุ้มครองประกันสังคม
15 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
16 แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

b35a1 – เจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *