สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) p28
3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม p13
4 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ p14
5 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร p26
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ p36
7 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 p27
8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2 p22
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ p14
10 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ p20
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ p14
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ p16
13 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม p15
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ p21

สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

b6a4 – เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *