สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง p21
3 แนวข้อสอบพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ.2456
4 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 สรุปพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522
8 เตรียมสอบวิชาการประมง p64
9 การบริหารจัดการประมงทะเล
10 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
11 สขุลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
12 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประมง ปี 2552
13 แนวข้อสอบวิชาการประมง (อัตานัย)
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a3 – เจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *