สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
2 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
4 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
10 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
11 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปศุสัตว์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *