บทความ

บูชาเทพเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นองค์ ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้งเดียว!!!

“พ่อและแม่”… เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุด ตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง

บูชาเทพเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นองค์
ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้งเดียว!!!

ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด
สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น
คือ “บิดาและมารดา”
หรือ ผู้มีพระคุณ ของเราเอง

อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น ๆ
เพราะไม่มีประโยชน์อะไร
ถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน

“พ่อแม่” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก
พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก
มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง
ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ
ส่งให้พ่อกับแม่ก่อน
ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

ขอให้บูชาพ่อแม่ให้ท่านมีความสุข
ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว
จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว
ให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน
ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วย

รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง
ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า
“และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชาติ”

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า
ผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด
ปิดกรรมไม่ดีทั้งปวง

บุญมีพลังส่งผลเต็มที่
ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบุญ
ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแล้ว

โมทนาบุญ ที่มา : ธ.ธรรมรักษ์ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *