สอบราชการ

นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การบริหารจัดการองค์กร
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
11 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
13 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
14 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a13 – นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *