สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา (Repaired)
10 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม – ตอบ)
11 สรีระของการออกกำลังกาย
12 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
13 กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท
14 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ (Exercise for Health)
15 แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา
16 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 แนวข้อสอบความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P043 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a10- นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *