สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
11 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
12 ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
13 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก
14 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
15 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
16 แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a14 – นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *