สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 หลักการประชาสัมพันธ์
8 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
10 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
11 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a15 – นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *