สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
11 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
12 การใช้รังสีทางการแพทย์
13 การป้องกันอันตรายจากรังสี
14 แนวข้อสอบความรู้เรื่องรังสี ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี ชุดที่ 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a17 – นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *