สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
14 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
15 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a20 – นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *