สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
8 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
9 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
15 สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a22 – นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *