สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
11 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
12 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา
13 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
14 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a23 – นักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *