สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a24 – นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *