สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
10 ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
11 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
12 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
13 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
14 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
16 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a26 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *