สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
9 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
10 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
11 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
12 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
15 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a28 – นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *