สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
7 การจัดการดินและปุ๋ย
8 หลักและวิธีการจัดการศัตรูพืช
9 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
10 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
12 สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อัตนัย
13 สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (จากสนามสอบจริง)
14 แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1
15 แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 2
16 แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 3
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *