สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
2 ความรู้เรื่องแรงงาน
3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
6 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
8 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
11 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
13 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
14 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
15 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

b32a1 – นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานแรงงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *