สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
9 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
10 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
13 สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)
14 สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า ชุด 1
15 สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า ชุด 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a30 – นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *