สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
7 การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
8 เทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
9 การวิจัยและพัฒนาการเกษตร-
10 การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
11 ถาม – ตอบ การจัดการดินและน้ำ
12 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
13 ถาม –ตอบ ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช
14 ถาม -ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *