สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *