สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
14 สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P051 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a3 – เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *