สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
13 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15 สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *