สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
9 ความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
10 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
11 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
12 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
13 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ

สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *