สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
13 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
15 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
16 สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ

สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *