สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
9 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน)
10 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
11 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
12 สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
13 สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
14 สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 3
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *