สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2 นโยบายด้านการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
7 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP
8 ภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน
9 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
11 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่
12 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย)
13 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
14 แนวข้อสอบเศรษฐกรปฎิบัติการ

แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยะลา

b26a6 – เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *