สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
2 ความรู้เรื่องแรงงาน
3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
7 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
8 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
9 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
10 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
11 ข้อระงับพิพาทแรงงาน
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
14 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
15 แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

b34a2 – นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *