สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
3 หลักการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
4 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
5 หลักการสำรวจและทำแผนที่
6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
7 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8 การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่
9 ภาพถ่ายทางอากาศ
10 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
12 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
14 แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

b2a3 – นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *