สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดี

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
2 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
9 หลักการบัญชีเบื้องต้น
10 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
11 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
12 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา

b12a4 – นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบังคับคดี

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *