สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคม

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
9 จิตวิทยาเบื้องต้น
10 ความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัด
11 แนวคิดการบำบัดทางจิต
12 การรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางจิต
13 การบำบัดทางจิตด้วยการช็อคไฟฟ้า
14 การพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีปัญหาด้านจิตสังคม
15 การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
16 แนวข้อสอบจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
17 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา

แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

b35a3 – นักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคม

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *