สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
3 พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490
4 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
8 เทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
9 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
10 การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
11 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
12 ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System)
13 วิธีการทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร
14 แนวข้อสอบเครื่องมือวัดพื้นฐาน
15 แนวข้อสอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
16 แนวข้อสอบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
17 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a6 – นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *