สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนา

1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

2 ความสามารถด้านตัวเลข

3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

4แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

5 แนวข้อสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

6 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

7 ความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ

8 ”ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนา”

9 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม

11 กฏกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ.2507

12 กฏกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2511

13 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2535

14 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 22 พ.ศ.2539

15 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541

16 กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548

17 แนวข้อสอบเก่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อัตนัย)

18 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด-เชียงราย

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอยุธยา

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *