สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
11 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
16 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
17 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
18 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *