สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์
2 ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564
3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านเศรษฐกิจ
4 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
5 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
9 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
10 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
11 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
13 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าและกฏหมายควรรู้
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา

b37a2 – นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *