สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติ

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6 การสุ่มตัวอย่าง
7 การประมวลผลข้อมูล
8 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
9 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
10 ความรู้ด้านสถิติ
11 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
12 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
13 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
14 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
15 ถาม ตอบ ระเบียบวิธีสถิติ
16 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
17 แนวข้อสอบเก่านักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *