สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 หลักการประชาสัมพันธ์
8 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
10 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
11 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *