สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
14 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
15 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
16 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *