สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *