สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
9 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
10 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
11 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
12 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
15 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *