สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรม

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
5 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
9 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
10 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแร่ 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ.แร่ พ.ศ.2510
12 พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509
13 พรบ.สภาการเหมืองแร่ พ.ศ.2526
14 พรบ.ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานอุตสาหกรรม

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *