สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
7 การตรวจสอบภายในภาคราชการ
8 มาตรฐานการควบคุมภายใน
9 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
10 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน?
11 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2

สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายใน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *