สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 การบริหารแผนงาน โครงการ
7 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
8 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
9 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล (ถาม – ตอบ)
10 ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
11 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด1
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายใน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *