สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
7 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
8 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ด้านเศรษฐกิจ
10 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าและกฏหมายควรรู้
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
12 สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ (อัตนัย)
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายใน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *