สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
9 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
10 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
13 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)
14 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 1
15 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *